Стоимость Фундамента под КЛЮЧ

fundament

Цена фундамента под ключ с материалами от 12000р м3

Цена фундамента без материала, подготовка и заливка от 3500р м3